En voor de Walen hetzelfde !

1264563970We zijn in de jaren dertig. Een Waalse politicus heeft de Walen wijsgemaakt dat iedere Vlaamse familie om de 4 jaar hem een brommer kost (auto’s zijn nog te duur voor een doorsnee Waalse familie). En dat minder transfers naar Vlaanderen meer geld in eigen zak zal betekenen. Hij vergat te vermelden dat het geld eigenlijk niet zozeer naar de portemonee van de armsten zou gaan, eerder bij de rijkere belastingbetalers. Maar bon, nobody’s perfect.

Die politicus, een zekere Barthélémy Letisserand (Nouvelle-Alliance Wallonne) heeft in een Franse krant (Le Miroir) ook beweerd dat Vlaanderen een junkie was aan wie de werkende Waal permanent opium moest geven. Met «Waals geld», dus. Zijn Collega, Jean Hesp, heeft zelfs geroepen van «sortez ces Flamands de leur hamac» ! Alsof een arme Vlaamse boer vanuit zijn hangmat zijn kropjes sla kon telen. Barthélémy heeft ook eens een aantal wagens vol fake-geld naar de haven van Antwerpen gestuurd om die afschuwelijke transfers van de rijke, productieve, elegante, ondernemende Walen naar de arme, luie, onbekwame Vlamingen te symboliseren. En gezien zijn communicatie zo efficiënt als iets was, zijn de andere Waalse partijen toch ook min of meer op een wij/zij patroon beginnen denken. Ook degenen die daar echt niet mee akkoord waren. Alleen, wanneer zo’n ideologie verschijnt, zo eenvoudig als «I am good/you are bad», wordt het moeilijk om anders te denken. 

Na jaren van antivlaamse communicatie vanuit de N-AW hebben een aantal Vlamingen geprotesteerd. De SP.a, Frank Vandelperei, heeft zelfs beweerd dat de partij van Barthélémy Letisserand «racistisch» was. Onmiddellijk heeft «Bart» een klacht ingediend bij het Centrum voor Gelijke Kansen en tegen Racisme, terwijl hij wist dat deze niet kon reageren, omdat het niet bevoegd was voor laster en eerroof. Maar eigenlijk ijverde Barthélémy al jaren voor een afschaffing van dit centrum. En, profiterend van het feit dat het CGKR niet kon reageren, heeft hij dan gezegd dat het «alleen voor de Vlamingen werkt», tegen «de hardwerkende Waal wiens geld door de Vlamingen door vensters en deuren wordt gesmeten»

Een van de Vlaamse schrijvers die daarop reageerde heeft dan van een militant van de Nouvelle-Alliance Wallonne het antwoord gekregen dat hij «in de hand spuwt die hem voedt». Ja, zo spreekt men in de oude rangen van de Waals-Nationalisten : de Vlaming is daar als een huisdier of een boerenerfdier voorgesteld. Een haan, een kip, een konijn. En waarom geen ongedierte, zeg ? Ah, ja, dat ook : het woord «ongedierte» werd gebruikt op een affiche van de Comité d’Action Linguistique (Taal Aktie Kommitee), de «actieploeg» van de Mouvement Populaire Wallon (Waalse Volksbeweging). En de link tussen de Comité d’Action Linguistique en de Nouvelle Alliance Wallonne ? Een parlementslid van de partij op drie was ook lid van de MPW. Sommige hoofden van de partij hebben zelfs met de Comité d’Action Linguistique gemanifesteerd, en meer als één keer ! En de politieke chef van de WVB stond toen op de lijsten van de N-AW. Nauwe bonden, dus. Maar in die jaren mocht dat niet gezegd worden. Dat werd beschouwd als een «diabolisering». Tja. Wat een verschil met de 21e eeuw, zeg !

Toch dacht de SP.a’er dat het hoog tijd was dat een Vlaming eindelijk durfde zeggen dat de Nouvelle-Alliance Wallonne een «racistisch, antivlaamse partij» was. Het was geen vaststelling. Eerder zijn eigen opinie. En toen begon het ! De eerste die reageerden waren de Vlamingen zelf (ja! ja !) : «Hoe durft een politicus zoiets beweren ! Barthélémy is en kan niet racistisch zijn ! Hij is een democraat ! Help ! Barthélémy gaat nog meer stemmen ronselen», enzovoort (nota bene, ik zie niet waarom een democraat die meer stemmen ronselt een probleem zou zijn, maar zo dacht men toen). Om eerlijk te zijn moet ik bijvoegen dat Berthélémy zeer van de Vlamingen hield, en hij liet het regelmatig weten. Echt waar ! Hij had zelfs een videotje gedraaid in het Nederands waar hij begon met «Beste Vlamingen, wij willen alleen het beste voor jullie». Een geruststellende geruststelling. En dat hij het in dit filmpje bijna enkel over de armoede en de werkloosheid in Vlaanderen had gehad, was niet zo belangrijk. Feit was : Barthélémy hield van alle Vlamingen… alleen moesten ze niet meer op «Waals geld» rekenen, want de rijkdom die een Waal produceerde moest bij de Walen blijven. Punt.

Toch vreemd, he, die jaren dertig…

Zelfs bij de democraten tussen de Walen, rechts en links, begon men te protesteren tegen Frank Vandelperei van de SP.a : de N-AW racistisch noemen diende de nationalisten, en zouden hen meer stemmen brengen, zeiden ze ! Dat konden ze niet bewijzen, maar gezien de N-AW-leden zelf hadden beweerd dat hun Calimero-houding hen telkens nieuwe kiezers bracht (hetgeen zwaar misprijzend was voor de Waalse kiezer : was hij dan zo dom ?), uitten de andere partijen zware kritiek op het gebruik van het woord «racistisch» tegenover Barthélémy Letisserand. Dat mocht gewoonweg niet gezegd worden.

Toch vreemd, he, die jaren dertig : alle opinies mochten toen geuit worden, alle mogelijke kritieken tegenover de Vlamingen, in contrast met het permanent beweren dat de Waal «hardwerkend» was. Maar denken, en erger nog, zeggen dat de N-AW iets te maken had met racisme kon gewoon niet door de beugel. En dat leed tot een enorme frustratie in Vlaanderen. De bevolking vond zich misprezen maar «mocht» niet reageren, om de N-AW niet groter te maken. En toen vonden ze zich noch vuiler, vernederd, moedeloos.

Het was een harde periode voor de trotse Vlaming. Zodra iemand op de dagelijkse kritieken van de N-AW probeerde te antwoorden werd hem door de Walen het slechte voorbeeld van Limburg onder de neus gestoken. Foto’s van armoede in Genk, bijvoorbeeld. Alsof Genk héél Vlaanderen was. Alsof er elders niets gebeurde. En Antwerpen ? Was dat dan ook niet een Vlaamse stad ? Neen, Genk, Waterschei, les Chorons, arme landbouwers uit Limburg — en dan enkel de armste dorpen in Limburg, voilà. Vlaanderen samengevat in één naam, één concept. En zelfs de mooie wijken van Genk waren nergens te zien op foto’s, in kranten, in de bioscopen.

En om het contrast nog indrukwekkender te maken, zodra de N-AW het over Wallonië had, ging het natuurlijk om de rijke Charleroi, de mooie architectuur van de Ville haute. De economische groei in Bergen. De fantastische sociale voorsprong in de Grand Hornu. De moed van de mijnwerkers. Of de schoonheid van de Brusselse salons. Maar over de armoede in Nijvel, geen woord ! De Vlaming die werk had, die nog harder moest werken dan een Waal om degelijk te verdienen, identificeerde zich met de Vlaamse werkloos. Hij werd bitter. Vol woede. En het ergste : de Waals-nationalisten hadden een kant-en-klare antwoord op al zijn beschouwingen. 

Wanneer die werkende Vlaming zei van «jonge, ik werk hard, hoor», klonk het antwoord : « En je hebt zeker Waalse klanten, he! En dus, verdien je Waals geld! Beetje respect AUB!» Wat kon je daarop antwoorden ? «Waals geld» ! Zo’n absurd concept… Want, wat was dat, eigenlijk, «Waals geld» ? Wanneer een Vlaming in een Waalse mijn zijn brood verdiende, was dat Waals geld of Vlaams geld ? Of vervlaamsd Waals geld ? Wanneer die Vlaming terug naar zijn geboortestad trok en met zijn in Wallonië verdiende spaargeld een huis kocht, was dat dan met Waals geld, Vlaams geld of fifty-fifty ? Wanneer die Vlaming dan in Wallonië brood kocht, gaf hij de bakker een biljet van 5 frank Vlaams geld, die dan plots weer Waals  geld werd ? En de 2 franken die de bakker hem teruggaf, wat waren die dan ? Waals of Vlaams ? 

Erger nog : hoe minder het concept «Waals geld» wetenschappelijk kon beschreven worden, hoe gemakkelijker het was voor de N-AW om zo veel mogelijk franken als «Waals» te beschouwen. De belastingen die in Brussel werden betaald ? Waals ! De omzet van Waalse bedrijven ? Waals. Wat Vlamingen betaalden om Waalse producten te kopen ? Waals. Wat Vlamingen verdienden in Waalse bedrijven ? Waals ! Wat Vlaamse bedrijven aan Walen verkochten ? Evenwel Waals. Waals ! Waals !

Eigenlijk was heel het geld Waals geworden.

Eigenlijk bestond Vlaams geld gewoonweg niet meer. Want Vlaanderen was de beste klant van Wallonië. En dus passeerde iedere frank tenminste één keer om de tien jaar via Wallonië. En dus, op de duur, was heel het Belgisch geld Waals. En zo konden de leden van de N-AW tegen de werkende Vlaming zeggen dat hij respect moest hebben voor de Waal die hem voedde ! Met Waals geld ! 

Maar ook dàt mocht toch niet als racistisch beschouwd worden. Geld linken met een «volk», en geloven dat zo’n geld tot dat volk en geen andere behoorde, was gewoon normaal. Linkse Vlamingen en Walen probeerden wel een link te trekken met een toen zeer populaire politicus uit Duitsland die ook beschouwde dat Duits geld door Joden werd misbruikt en alleen tot zuivere Duitsers hoorde. Maar die kregen de volle laag. Hoe durfden ze een dergelijke vergelijking maken ? Hoe durfden ze zo een degelijke, genereuze man als Barthélémy, die zo zeer van Vlaanderen en Vlamingen hield, die voor hen de beste oplossingen had bedacht, en die hen had verwittigd tegen de slordigheid van hun politici, hoe durfden ze zo’n aardige man in de hoek van nationaal-socialisten zetten ? Schandalig ! Diabolisering ! Crime de lèse-majesté ! 

De N-AW kon de pers overtuigen dat deze «censuur» geen aantasting was van het beginsel van absolute vrijheid van meningsuiting die Barthélémy zelf had gepromoveerd : deze vrijheid had inderdaad één uitzondering : alle kritiek mocht, zolang de N-AW het niet overdreven vond. Want gezien de N-AW bijna 30% van de Walen vertegenwoordigde (waarvan 2/3e niet echt akkoord waren met hun antivlaamse visie by the way), moest men beschouwen dat iedere belediging gericht op «Bart» eigenlijk alle Walen, geboren of niet, hanen en koeien inbegrepen, viseerde !

Ja, zo was het in de jaren dertig. Een vreemde periode. Toen bleek logisch te beweren dat een Vlaming en een Waal twee verschillende soorten mensen waren. Met twee verschillende culturen. De ene profiteerden, de andere werkten. Uiteraard zei de N-AW nooit letterlijk dat de Vlamingen «profiteurs» waren, zelfs niet dat er «goeie Walen» en «slechte Walen» waren. Barthélémy was veel subtieler dan dat. Hij viel de grootste partij uit Vlaanderen aan, en permanent. Hij plaagde over de homoseksualiteit van de leider van de CD&V, een zekere Elie Van Roepie. Maar tegelijkertijd deed hij mee aan de Gay Pride. Hij stuurde dagelijks boodschappen uit die Elie beledigden. Maar hij zei ook dat hij niets tegen Vlamingen had. En dat kon hij gemakkelijk bewijzen : hij had een Vlaamse vriend, zeg ! Stel je voor !  

Hij stelde zelfs dat het feite dat Elie (die ook eerste minister was) niet met hem wou debatteren, bewees dat hij bang was voor hem. Hij vergat te vermelden dat Elie geen kandidaat was in Wallonië, of dat de voorzitter van een partij die misschien 30% zou ronselen niet op dezelfde niveau staat als een nationale premier. En dat hij wel met de voorzitter van de CD&V had mogen debatteren, zijn alter ego Paul Magnettron.

« Elie heeft geen kloten », zei een militant.

Binnen de rangen van de militanten werd de boodschap van Barthélémy op een iets brutalere manier geïnterpreteerd : «Elie heeft geen kloten», kon je in sommige cafés van Charleroi horen. Sommigen antwoordde zelfs «Logisch, he, voor een homo». En over Vlamingen en profitariaat kletsen was daar in de Waals-nationalistische kroegen dagelijkse kost. Alleen mocht het niet in het openbaar. Nationalisten zijn respectueuze mensen. Zij hebben respect voor de leiding van hun partij. En die heeft herhaald dat scheldwoorden tegenover Vlamingen privé moesten blijven. Een zekere Victor d’Alost, een advocaat die zich een lidkaart van de N-AW had geschaft, was al ver genoeg geweest, door publiekelijk te zeggen dat «de Vlamingen alleen zouden stoppen wanneer de forel in Rochefort Nederlands zou praten». Ja, «de Vlamingen». Alle Vlamingen. Maar alweer : de Vlamingen die dat toen «racistisch» hadden gevonden, hebben moeten zwijgen of ze kregen felle kritiek van de Waals-nationalisten en ook van een aantal Vlaamse editorialisten die doodsbang waren voor de reactie van Barthélémy en van de Waalse kiezer (je weet wel : het sprookje dat die Walen liever voor een gediaboliseerde partij zouden stemmen).

Nu, wanneer ik die periode bekijk stel ik me de vraag : waarom legden zo weinig Waalse editorialisten uit aan hun lezers hoe het voelde voor een Vlaming om zo vernederd te worden, dagelijks, en op zo’n hypocriete manier. En waarom schreven sommigen zo graag «Vlamingen diaboliseren Barthélémy Letisserand», zelfs al stemden ze voor een linkse partij en hadden ze zelf helemaal niets tegen Vlamingen, die ze wanhopig probeerden te begrijpen ?

Later zou blijken dat ook Franstaligen, in de omgekeerde toestand, op dezelfde manier zouden reageren. En dat, omdat men stilletjes heeft verspreid dat er een verschil is tussen iemand die eerder Frans spreekt en iemand die eerder Nederlands spreekt. En dat heeft de deur geopend tot wederzijds racisme. Ja, ik schrijf «wederzijds», en ik schrijf «racisme». Ik verwijderde deze week nog op mijn blog een aantal volgens mij racistische uitspraken van een Franstalige naar Vlamingen toe. Net zoals de N-VA en de mensen die Delpérée bekritiseren, begreep hij niet waarom ik zijn uitlaten «racistisch» noemde. Hij had «de Vlamingen en de Belgen zijn racisten» geschreven. Ik beschouwde dat met «de Vlamingen» beginnen, en de zin dus eerst op 60% van de bevolking te richten, een racistische lading had. «De Belgen» kwam pas erachter. De Walen kwamen niet aan bod. De Brusselaars, of de Franstaligen evenmin. Toch blijkt uit de meeste studies dat racisme niet hoger ligt in Vlaanderen dan in de rest van België. De Francofobie is in Vlaanderen zichtbaarder omdat politieke partijen daar misbruik van maken. Maar op de forums op Internet lees je wel dagelijks van Franstalige commentatoren dingen zoals «les Flamands sont fascistes» en dergelijke. Wederzijds racisme, al dan niet politiek misbruikt, daar gaat het om. 

Racisme is krachtig omdat het verleidend is. Het is verleidend te denken dat je tot een volk behoort dat het beter doet. Het is waarderend te horen dat anderen het minder goed doen.  Daar wordt je trots van. Het is geruststellend te horen dat je eigen politici beter weten wat politici uit een ander etnisch groep zouden moeten doen.

Racisme begint altijd met de beschouwing dat mensen tot een groep horen. Noem het een ras, een taalgroep, een cultuur, een godsdienst, het maakt niet uit. Je moet mensen eerst in hokjes zetten en dan kun je aan racisme beginnen. Uiteraard delen alle humanen ter wereld dezelfde DNA. Vandaag wordt het dus moeilijk om het letterlijk over rassen te hebben. Maar de genen zijn maar één manier om mensen te klasseren. Taal is er een andere. Alsof taal zou bepalen of je meer dit of meer dat bent. Actiever, dynamischer, beter, deftiger, meer respectvol, vrijer, noem maar op. 

Cultuur is alles behalve puur.

Het kan ook met «cultuur». Wanneer een groep mensen begint te zeggen dat hun cultuur anders is, of beter, dan moet je al oppassen. Want cultuur is geen gemeenschappelijke zaak. Cultuur is een personele zaak. Ik deel een gedeelte van mijn cultuur met Vlamingen, een gedeelte met Duitsers, een gedeelte met Fransen, een gedeelte met Amerikanen, een gedeelte met Congolezen, en zelfs een gedeelte met chinezen, wanneer ik in mijn wok groenten laat bakken. Daar kan ik met een Chinees over praten. Dat hebben wij gemeenzaam. 

Stellen dat alle Vlamingen of alle Walen één cultuur delen is absurd. De meesten zullen wel een pak dingen gemeen hebben. Maar evenveel verschillen. Een West-Vlaming in een Limburgse feest waar de locale hits in het Limburgs worden gespeeld, zal ontdekken dat er sub-culturen bestaan, ja, zelfs in Vlaanderen, waar hij helemaal niets van kent ! Maar dezelfde West-Vlaming kan in New-York een Canadees ontmoeten met wie hij dezelfde passie deelt voor Underground Punk, Constant Permeke, Indische keuken, Oosterse filosofie. Niet alle Vlamingen luisteren naar Wil Tura. Die zanger maakt misschien wel deel uit van de «culturele achtergrond» van bijna iedere Vlaming, maar Brel ook. Of Elvis Presley. 

Een mooi bewijs hiervan is dat niemand ooit op een geloofwaardige manier heeft kunnen bepalen wat «een Vlaming» was. Marino Keulen heeft dat wel geprobeerd : het zou iemand zijn die Nederlands praat, die hard werkt, die een eigen huis wilt hebben, die geld wilt verdienen om zijn kinderen iets achter te laten. Nou. Prachtig ! Dat «Nederlands praten» is al niet universeel in Vlaanderen (mits Westvlaams «Nederlands» is). Maar laat ons toegeven dat de meeste Vlamingen Nederlands, of een Nederlandse dialect, spreken en begrijpen. Maar voor de rest : de meeste Walen werken ook hard, willen een eigen huis, en sparen voor hun kinderen. Dat geldt ook voor een Duitser, een Fransman, een Italiaan. Mits u denkt dat de twee laatsten niet kunnen vergeleken worden met Germanen ? Een tip : in het Zuiden werkt men meer uren per week dan in het Noorden. 

Anders gezegd : «de Vlaming», «de Waal», «de Duitser» bestaan gewoon niet. Cultureel is er wel meer kans dat twee Vlamingen elkaar gemakkelijker begrijpen, alleen al omdat ze dezelfde programma hebben gevolgd op ‘t school. Maar je kunt evenwel transversale culturen vinden die mensen anders bindt : ideologie, geloof, interesse voor Afrikaanse levenswijze… Breng een Waalse en een Vlaamse protestante violonist met liberale overtuigingen samen, en ze zullen een langere en boeiendere gesprek hebben dan een Vlaamse high-techbedrijfleider en zijn evenzeer Vlaamse kapper. Dat heb je ook met families. Veel mensen hebben minder gemeen met hun ouders dan met «vreemdelingen».

Wie doet alsof iedereen tot een dergelijke groep moet behoren, is misschien zelf niet «een racist», maar is al met racistische concepten bezig. En indien dat nu niet mag gezegd worden, indien we daar niet over mogen spreken, dan gaan we de hatelijke ideeën steeds verder laten spreiden en op een dag zal het te laat zijn om de klok terug te draaien.

Vandaag op twitter hoorde ik alweer dat ik de Vlamingen moest «respecteren». Het kwam natuurlijk van een N-VA’er. Die herkent je nu onmiddellijk dankzij de vingertjes in «v». Wanneer ik antwoordde dat ik dit racistisch vond kreeg ik een tiental boze antwoorden. Ik diaboliseerde, dus. Maar waarom zou ik, als Franstalige, een Vlaming moeten respecteren net omdat hij Vlaams is, en ik «Waals» ? Werk ik niet evenveel ? Moeten mijn 75% onvlaamsheid mijn 25% Vlaamsheid ook «respecteren» ? Of moet het alleen tussen een Waalse werkloos en een hardwerkende Vlaming ? En indien zo, waarom hoeft een Vlaamse werkloze niet evenveel respect tonen aan een andere Vlaming ? Bewijst deze verschillen al niet dat mensen catalogeren tot misprijzen lijdt ?

Wanneer ik antwoord van «u moet dan ook respect hebben voor de Walen», krijg ik twee soorten reacties. De eerlijke : «Walen pikken ons geld, dus zij moeten ons dankbaar zijn». En de hypocriete «Vlamingen hebben respect voor Walen maar omgekeerde is niet waar». In het eerste geval is het racistisch en in het tweede is het… nou, eigenlijk ook. Want het komt overeen met de bewering dat Vlamingen de facto beter zijn. Ook moreel. Indien dat door een Franstalige niet racistisch mag genoemd worden, is het nog erger : dit zou betekenen dat een Vlaming een Waal gerust kan beledigen, zonder dat de Waal op die agressiviteit een naam «mag» kleven.

Absolute vrijheid van meningsuiting maar dan wel enkel voor de N-VA.

Zo mogen Jan «hangmat» Jambon, Vic «kabeljauw» Van Aalst, Marc «cultureel Genocide» Demesmaeker zonder probleem een hele bevolking, die ze beschrijven als «Waals» of «Franstalig», beledigen. Maar een Franstalige of Waalse politicus mag daar niet uit concluderen dat de N-VA «racistisch» is. Logisch ? 

Bart De Wever beweert dat hij voorstaander is van een absolute vrijheid van meningsuiting. Maar zodra een Waal een harde mening heeft, gaat dezelfde Bart De Wever naar de CGKR om te klagen dat iemand zijn «absolute» vrijheid van meningsuiting heeft gebruikt. Logisch ? 

Wanneer Delpérée zijn eigen conclusie trekt, «diaboliseert» hij de N-VA (ik geloof dat de N-VA dat heel goed zelf doet maar bon). Maar wanneer de N-VA beweert dat «de communisten» aan de deur van Wallonië zijn, is er geen sprake van diabolisering. Logisch ?

Wanneer de N-VA schrijft dat de Walen het Vlaams geld door vensters en deuren smijten — ja, dat staat letterlijk op een van de prospectussen van de partij — is dat niet diaboliserend en racistisch ? Maar wanneer ik schrijf dat er in Vlaanderen een probleem is omdat er 40% Vlamingen voor nationalistische partijen stemmen (al zijn ze zelf geen nationalisten) — dan ben ik een Vlaminghater, een racist, een vuile Waal en noem maar op. Logisch ? 

Francis Delpérée heeft het recht te denken en te zeggen dat de N-VA een racistische (francofobe) partij is. De bestaande feiten laten dat toe. Maar het blijft zijn eigen interpretatie. De reactie van Bart De Wever toont dat het geloofwaardig is, anders zou hij er gewoon mee lachen. Het is trouwens heel vreemd dat een partij in dit land beter beschermd wordt tegen harde uitspraken dan bevolkingen, zij het «de Walen», «de Vlamingen», «de Muslims», «de Allochtonen», «de Zwarten», de «Joden»… Van hen allen mag gerust beweerd worden dat zij «lui», «racist», «fascist», «crimineel» zijn. Maar wanneer men dat van een politieke partij zegt, moet men wel oppassen ? Leg me dat nu eens uit. Ik wens je veel geluk !

Previous La N-VA au fédéral ? Ceci n’est pas un gouvernement !
Next Bart De Wever, dernier premier ou premier dernier ?

You might also like

0 Comments

 1. lievenm
  mai 21, 19:18 Reply
  Het is uiteraard heel veilig te schrijven dat er franstalig anti-vlaams racisme bestaat in gebroken Nederlands.
  • Franck Pastor
   mai 24, 11:44 Reply
   Het is nogal kleinzielig het Nederlands van Marcel te beoordelen terwijl Uzelf geen woord Frans durft te schrijven.
  • uit 't zuiltje
   mai 25, 00:59 Reply
   c'est très amusant vos propos car les FR sont tellement habitués au mépris que les NL se permettent lorsqu'il parle le FR que c'est touchant de naïveté
  • Willy
   août 07, 16:33 Reply
   Wat betreft "gebroken Nederlands" Franstalig met F en Vlaams met V......
  • Brolskoff
   août 09, 15:14 Reply
   lol Frank en Willy: wel gezegd... ou l'histoire de l'arroseur arrosé. Mais comme le dit Uit 't Zuiltje, n'entrons pas pas dans le jeu de celui qui se fera le plus mesquin ;-)
 2. MUC (fatigué)
  mai 21, 19:53 Reply
  Mijnheer Sel, Best grappig geschreven. Keurig Nederlands. Slechts één (serieuze) denkfout. Transferts bestonden niet in de jaren '30. De sociale zekerheid is pas ontworpen in de jaren '50, om volwassen te worden in de jaren '60. Toen Vlaanderen inderdaad welvarender werd dan Wallonië. Toen zijn de transferts uitgevonden. Toen pas. Transferts via de belastingen dan ? Alweer hetzelfde verhaal. Tot aan WO II kwamen de voornaamste inkomsten voor de staat via accijnzen (alcohol, tabak,, kadastraal inkomen, doeane rechten). Vennootschapsbelastingen en belastingen op inkomsten waren van veel minder belang. Wees gerust, de rijke industriëlen ontsnapten aan de belastingen. Vlaanderen heeft altijd meer bijgedragen dan Wallonië in dit land. Kijk maar eens naar de cijfers van professor Jules Hannes ; NOOIT tegengesproken door zijn Waalse collega's. En in "la Belgique à papa" (19e eeuw) ging bv 35 % van de begroting naar ... l'armée Belge. Un bastion Francophone. En naar de administratie. Alweer een franstalig bastion. Naar onderwijs en gezondheidszorg ging kwasi niets. Ce pays n'est pas le nôtre.
  • Philippe
   mai 21, 23:13 Reply
   Mais MUC, un peu de courage alors ! Mais de cela les flamingants n'en n'ont jamais eu... De la lâcheté par contre... Faut il encore et encore rappeler les faits de déshonneurs ? Pour ce qui de Hannes... Aucunes de ses élucubrations ne passe la rampe de l'analyse mais bon que fallait il attendre d'un nationaliste flamingant si ce n'est des mensonges et du mépris. Et encore une fois de la lâcheté avec le malade d'Antwerpen qui comme une girouette change une nouvelle fois d'avis la peur au ventre comme un couard. De pays en fait, vous n'en méritez aucun. Sources: http://www.lesoir.be/550930/article/actualite/belgique/elections-2014/2014-05-21/c-est-officiel-bart-wever-est-candidat-premier-ministre http://www.larevuetoudi.org/fr/story/critique-flandre-wallonie-quelle-solidarit%C3%A9-michel-qu%C3%A9vit-couleurs-livres
  • Marcel Sel
   mai 21, 23:16 Reply
   Beste moeie MUC : dank u voor het "keurig" Nederlands. Lieven vondt het "gebroken" maar hij pest me graag. Wat de denkfout betreft : de berekeningen van Jules Hannes zijn wel ooit tegengesproken geweest door tenminste één Waalse collega, Michel Quévit (http://www.lalibre.be/actu/belgique/la-flandre-a-vecu-aux-crochets-de-la-wallonie-51b8b9b5e4b0de6db9bacdb5). Nu, om heel eerlijk te zijn, economie is geen exacte wetenschap en je vindt waarschijnlijk en stuk van de waarheid in beide werken. Voor Vlaams-Nationalisten is Hannes <em>de</em> referentie. Voor Waalse regionalisten is het Quévit. Ik vertrouw persoonlijk geen van de twee, en het kan me eigenlijk niet schelen wie meer of minder heeft gekregen, ik bekijk de toekomst, niet het verleden. Wat duidelijk is : Vlaanderen is nu sterk dank zij zijn logistiek, en deze vereist enorme staatsinvesteringen. Wat ook blijkt : de Waalse industrie heeft met het geld zij ze kreeg niet genoeg geïnnoveerd, eerder sociale problemen aangepakt. Ik heb hier een fictie geschreven met een fictieve Bathélémy Letisserand voor twee redenen : 1. de Vlamingen in de plaats van de Walen te zetten, om hun reacties iets begrijpelijker te maken. 2. De Walen in de plaats van de Vlamingen te zetten, en ik beschik over een document van het begin van de 20ste eeuw waar staat dat te veel "Waals geld" naar Vlaanderen vloeit. Nu kwa transfers, vandaag kunt u niet negeren dat men beter leeft en gemakkelijker werk vindt in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel. De reden daarvoor is niet zomaar een onbekwaamheid of slecht beleid (dat is er ook, gedeeltelijk) maar wel, hoofdzakelijk, het feit dat er minder geld is voor Franstalige werkgelegenheden. Wanneer ik hetzelfde werk doet als een Nederlandstalige collega, voor een Nederlandstalig bedrijf, wordt ik minder betaald. Het is niet zo in alle sectoren, maar aan Franstalige kant is er vandaag gewoon minder geld, dat is een feit. Ik ontmoette vandaag een Italiaan die 20 jaar lang een bedrijf had in Zuid-Italië en als specialist kon hij daarmee zijn hele familie voeden. Maar wanneer er niet genoeg klanten meer waren dankzij de crisis, is hij naar hier getrokken. Ik denk niet dat het een goed idee was gezien de toestand in Brussel, maar alleen om te zeggen : je kunt een zeer goeie professioneel zijn, hard werken, en na 20 jaar toch zonder werk zitten, zonder toekomst, en zonder mogelijkheid om een nieuwe vak te leren (de man heeft geen recht op een uitkering en doet wat hij kan om hier en daar een tiental euro's te verdienen, hoe zou hij nog tijd hebben om terug naar school te gaan, zonder enige zekerheid dat hij daarna werk vindt ?) Het is gemakkelijk om de werklozen te criminaliseren, maar de meesten hebben gewoon hun best gedaan. In crisistijd is dat niet genoeg. En last but not least : een politicus creëert geen jobs (uitgezonderd ambtenaren, maar men wilt er minder). De bedrijven creëren jobs. En ze doen dat niet noodzakelijk wanneer ze minder lasten betalen. Indien zij meer kunnen verdienen met evenveel werknemers, doen ze dat zeker. Niet omdat ze "stout" zijn, maar de rol van een bedrijf in niet sociaal maar kapitalistisch. Daarom moeten lastenverlagingen steeds gelinkt worden met aanwervingen. Indien de staat de bedrijven moet helpen, is zijn verantwoordelijkheid ook te verzekeren dat de lastenverlaging niet zomaar direct in de zak van de aandeelhouder gaat. Maar eerst en vooral zorgt voor meer werkgelegenheid, dus in het algemeen meer klanten met meer in hun portefeuille.
   • Pieter-Jan
    mai 22, 08:45 Reply
    Lieven overdrijft, maar er zijn wel wat foutjes in je tekst geslopen. Ik heb de indruk dat je het iets te snel hebt geschreven, maar gezien de de electorale hoogspanning valt dit wel te begrijpen. Ik ga ze hier niet allemaal overlopen, maar eentje moet wel van mijn hart: vond is zonder t, in de verleden tijd is er nooit dt, ik heb je daar al eens op gewezen ;-)
     • Marcel Sel
      mai 22, 10:07
      Euh, Pieter-Jan, nergens staat in mijn tekst "vondt"… 
    • Philippe
     mai 23, 08:41 Reply
     Pieter-Jan, de vorm met "gij" -vond- krijgt een uitgang "t" of nooit ? ;-)
    • Pieter-Jan
     mai 23, 15:39 Reply
     @ Philippe, nooit natuurlijk, ook niet in de gij-vorm.
    • Philippe
     mai 23, 18:26 Reply
     Ik heb dat gevonden... http://woordenlijst.org/leidraad/11/5/ Wat moet ik denken ? Onregelmatige werkwoorden Grrrrrrrr... Ik weet ! ;-)
  • Willy
   août 07, 16:39 Reply
   Jamais contredit par un collègue wallon..... Puis je vous conseiller la lecture attentive de 'Flandre - Wallonie Quelle solidarité ? De la création de l’Etat belge à l’Europe des Régions - van Michel Quévit. Prof. Emeritus UCL in pol. soc. & doctor in sociologie, bac. philosophie en ITP te Harvard. Uitleenbaar in de meeste Waalse en Brusselse bibliotheken en natuurlijk verkrijkbaar in de boekhandel. De kritiek van Quévit is terecht: Hannes maakt geen onderscheid tussen directe en indirecte belastingen, en laat accijnzen en douanerechten in Vlaanderen nu dubbel zoveel opgebracht hebben als in Wallonië. Dat had vooral te maken met de fiscale inkomsten van de trafiek in de Antwerpse haven die... voor 60 % gevoed werd door de activiteiten in het Waalse staalbekken. Bovendien 'vergeet' Hannes het investeringsbeleid van de centrale overheid en wie daarvan het meeste profiteerde: de as Brussel- Antwerpen, de wegen- en spoorinfrastructuur in het hele land, de uitbouw en bereikbaarheid van de Antwerpse haven. Ook nog in de vorige eeuw, met o.a. de aanleg van het Albertkanaal. In functie van de Luikse industrie, maar Vlaanderen profiteerde mee. En dat Wallonië in die periode inderdaad de economische motor was van dit land is bijgevolg moeilijk te weerleggen. Bonne lecture
   • Pfff
    août 08, 15:09 Reply
    "Kom, Bobonne, dès qu'on arrive à la maison, on essaie le nationalisme." Dank u wel, Willy. Mais cela n'empêche pas la NVa de donner des cours du soir à Anvers, où elle explique doctement à des mémères et des pépés, ébouriffés comme à la lecture de Fifty shades of Grey, que la Wallonie a toujours vécu aux crochets de la Flandre.
 3. xavier castille
  mai 21, 20:02 Reply
  Spreek je over de periode dat er amper sprake was van sociale zekerheid, dat duizenden Vlamingen uit armoede naar Wallonie trokken om werk te zoeken, dat het gebruik van het Nederlands aldaar verboden was, dat men een dag spendeerde om van Charleroi naar Brussel te reizen, dat een brief er minstens 2 dagen over deed. Misschien de tijd dat het rijke Wallonie investeerde in de haven van Antwerpen ... neen neen , niet uit winstgewin om de eigen producten te exporteren of de grondstoffen uit Congo in te voeren ... gewoon uit solidariteit met de arme Vlamingen. Is dat ook niet de tijd dat de taalgrens naar het Noorden opschoof? Enz.
  • Philippe
   mai 22, 07:55 Reply
   Pour que tu puisses mieux réfléchir... "L’impact des décisions de l’Etat sur son développement économique apporte un tout autre éclairage. On voit, dossier après dossier, que la Flandre a pu maximiser les aides étatiques en faveur du déploiement de l’activité sur son territoire, y compris à l’époque plus récente où la Wallonie en aurait eu bien plus besoin." "Mais le plus surprenant touche aux fonds structurels européens, puisqu’on en attend précisément un rééquilibrage de développement entre régions. Or, l’Objectif 1 hennuyer mis à part, traité directement (heureusement !) avec la Commission, leur répartition interne est de la responsabilité de chaque Etat. Résultat : hors Hainaut, la part de la Flandre a été supérieure." Question: pourquoi Les politiques francophones ont du payer le prix fort politiquement pour pour négocier directement l’Objectif 1 hennuyer avec l'Europe ? Et pourquoi l'ont ils fait ?
   • MUC (fatigué)
    mai 22, 12:18 Reply
    Philippe, Maintenant vous commencez déjà à citer sans source...
    • Philippe
     mai 22, 20:26 Reply
     Sorry MUC, La fatigue..! Il n'y a que M'Sieur Sel qui reste toujours en pleine forme ;-)
 4. GuyF
  mai 21, 20:46 Reply
  Probablement intéressant comme souvent MAIS Les amis de la famille de bart ont empêchés mon père né à Diest de m'apprendre sa langue lorsqu'il a du fuir en suisse pendant la guerre. Rebelote l'épuration ethnique Wallen Buiten m'a empêché d'apprendre un des patois dit flamand à LOUVAIN.
   • GuyF
    mai 21, 23:33 Reply
    Je vais souvent à CADZAND !
    • MUC (fatigué)
     mai 22, 12:22 Reply
     Als u naar Cadzand gaat, dan zult u het spijtig vinden dat u nooit de moeite deed (faire l'effort) om Nederlands te leren. En als uw vader u geen Nederlands wilde leren omdat hij veilig in Zwitserland zat tijdens de oorlog (liet hij u dan alleen achter), dan had u het op school kunnen leren.
    • Philippe
     mai 22, 16:54 Reply
     http://cadzand.org/fr/ ou http://www.cote-dopale.com/tourisme ;-)
    • MUC
     mai 23, 15:26 Reply
     Mon cher Philippe, J'ai une maison à cadzand, depuis 15 ans (Kaapvaartstraat) . Les commerçants à cadzand parlent le néerlandais, l'allemand et l'anglais. Essayez votre français, ça sera fort amusant !
    • uit 't zuiltje
     mai 23, 22:16 Reply
     @MUC c'est juste l'esprit commerçant hollandais, toujours faire croire au client flam(ing)and qu'on est anti-FR... aucun FR ne se pose un problème existentiel lorsqu'on ne connaît pas sa langue, ça aide... vous devriez essayer
    • MUC
     mai 26, 12:49 Reply
     @ Uit 't Zuiltje "aucun FR ne se pose un problème existentiel lorsqu’on ne connaît pas sa langue", ... dans le cas où le client Français sait s'exprimer lui-même dans l'autre langue, .... En Belgique, ceci n'était pas toujours vraiment évident.
    • Philippe
     mai 27, 07:47 Reply
     MUC tu nous emmerdes avec tes complexes ! Il y a l'extrême droite, une centaine de députés élus hier au Parlement européen.dont beaucoup trop de flamingants. Et il y a les nazis, ils seront 6 ou 7, grecs, hongrois, et 1 Allemand. No pasaran!
    • uit't zuiltje
     mai 27, 10:31 Reply
     ce qui est par contre évident, mon cher MUC c'est qu'un client rabroué par un marchand parce qu'il parle une certaine langue plutôt qu'une autre c'est pas très commercial... par contre heureusement pour nos petits commerces qu'en belgique les chiffres sont partout en arabe
 5. Salade
  mai 21, 22:09 Reply
  Et si toute la Wallonie dit que De Wever est raciste? De Wever Buiten.
 6. Salade
  mai 21, 22:28 Reply
  Di Rupo devrait annoncer qu'il est candidat premier ministre à Télé Mons Borinage et de là apaiser comme Jésus : "n'ayez pas peur du PS" aux flamands qui captent.
 7. Salade
  mai 21, 23:30 Reply
  Enfin, toute cette diabolisation de De Wever contre le PS et les francophones en général, entraine une diabolisation de la part de ces derniers contre la NVA, qui s'envolera dans les sondages. J'en suis ravi si suite à cela la NVA dirige le parlement flamand. Les flamands méritent De Wever. Ne les privons pas de cet honneur. Chez eux.
 8. Tournaisien
  mai 21, 23:30 Reply
  http://www.lesoir.be/550930/article/actualite/belgique/elections-2014/2014-05-21/c-est-officiel-bart-wever-est-candidat-premier-ministre Désarçonner l'adversaire. X commence par faire perdre l'équilibre à son adversaire,Y mais in-extremis ce dernier reprend appui et, fort de cette nouvelle stabilisation, commence à faire basculer X qui, lui-même, se rattrape et profite de l'énergie imprimée par le mouvement de l'adversaire pour le mettre en position instable. Mais voici que soudain Y à son tour retourne la situation etc. etc. Je traduis : La NV-A au top des sondages à 33%. Le MR ouvre un espace possible de négociation. Anathème lancé par le PS : "Jamais avec la NV-A". Dans la foulée, condamnation du double jeu du MR. Le MR se rétracte publiquement. La NV-A retourne la situation : Nous voulons un gouvernement purement socio-économique. "Jamais avec le PS". Nouveau sondage (bizarre) : voici que trois semaines ou un mois plus tard, la NV-A se retrouve à 25% (8% de moins ... bizarre). Nouveau retournement. On croyait la NV-A au tapis. Que nenni ! Nous sommes à 4 jours des élections et voici que De Wever se déclare candidat Premier Ministre, de quoi booster son électorat potentiel. Que fera le PS ?
 9. pmf
  mai 22, 01:10 Reply
  Sorry Marcel, maar in vlaams, het is te Mvoor mij. Je n'ai donc pas tout lu, désolée. Di Rupo ne dira pas qu'il est candidat premier ministre et c'est bien ainsi. Reynders s'en charge à sa place, lui qui veut aussi la région de Bruxelles. Mais ici avec sa vidéo, si BDW voulait renforcer le PS,il ne s'y prendrait pas mieux. A mon avis encore un calcul pour bloquer le pays. Je l'ai dit à mon mari. SI BDW devient premier ministre, je pars habiter ailleurs, je n'aime pas les nazillons.
 10. Philippe
  mai 22, 08:01 Reply
  M'Sieur Sel .... Très bien écrit comme d'hab. ;-) Mais les meilleurs artistes dans les sociétés appréciant leur art ont toujours été incompris par les rustres ou les complexés. Face à ceux là, faut il encore faire dans la dentelle ou jouer au fleuret moucheté ?
 11. Tournaisien
  mai 22, 08:23 Reply
  Milquet en difficulté ... elle passerait à Bruxelles de 23 à 15%. Reynders lui passe au-dessus de la tête. La raison invoquée : les survols de Bruxelles. Am'mote que l'affaire du gangbang y est autrement pour quelque chose. Ceci étant, la presse continue à faire comme si .... Eh bien, faisons comme si; les urnes parleront.
  • moinsqueparfait'
   mai 22, 11:15 Reply
   Sauf qu'ici, les urnes ne sont qu'un éléments extrêmement accessoire dans les rapports de force au sein de l'oligarchie. Si vous n'êtes pas d'accord, vous m'expliquerez le grand mystère de la permanence-survivance de Gérard Deprez, le leader charismatique aux 0,X million de voix ou de Hervé Hasquin, qui présida la Wallonie-Brussel Vereniging en ayant fait environ 5 fois moins de voix que P-H Gendebien...
  • Philippe
   mai 22, 16:59 Reply
   Ils sont tombés dans un piège gros comme un avion et à la vue de la curée via "pas question" dont le rôle politico-médiatique mériterait d'être un jour clarifié, ce n'est pas terminé.
 12. lievenm
  mai 22, 10:32 Reply
  Je oude vriend Deborsu komt met zijn eigen voorspelling, die - voorspelbaar - diametraal tegenover de jouwe staat. http://www.standaard.be/cnt/dmf20140521_01114301
  • Marcel Sel
   mai 22, 18:13 Reply
   Lieven, Deborsu zegt wat de Vlamingen graag horen. Ik zeg altijd wat ik denk. Ik vind wel vreemd dat de Vlaamse media haast geen "ander" Franstalige kijk aan bod laat komen. Op dat gebied (en niet op andere) vind ik de Franstalige media iets opener. We zumme zien wie de juistere analyse heeft. Kwestie van dagen, of weken.
   • thomas
    mai 22, 23:18 Reply
    Daar valt dan ook niets interessants over te vertellen. De franstalige politiek is gewoon oersaai, daar verandert nooit iets, nooit grote verassingen, altijd voorspelbaar, altijd dezelfden die winnen. Geen verwijt, gewoon een vaststelling. Je hebt gewoon de PS samen met haar 2 satellieten, tegen de MR die hopeloos maar moedig probeert. En over 10 jaar zal dat nog steeds hetzelfde zijn. En over 20 jaar ook. En over 50 jaar ook, en tegen dan kunnen we niet alleen Wallonië, maar heel België aan Bangladesh rattacheren.
    • thomas
     mai 26, 00:43 Reply
     À 17h environ, le MR était légèrement avant le PS. J'espérais qu'un miracle était en train de se produire. Malheureusement c'était un voeu pieux. Peut-être dans les cantons où il y a beaucoup de PS les gens comptent plus lentement? (:-))
   • lievenm
    mai 23, 08:38 Reply
    Alleen al in de Standaard komen Paul Magnette, Beatrice Delvaux en Alain Gerlache op regelmatige basis aan het woord. Ik denk niet dat je voor bijvoorbeeld Le Soir een vergelijkbaar palmares kunt opstellen. Ik besef dat het voor hen moeilijk is om De Wever een vaste column aan te bieden :)
    • Marcel Sel
     mai 23, 14:15 Reply
     ja, drie mensen die echt zacht overkomen. In de Franstalige pers komt zelfs Peter de Rover aan bod, of Bart Maddens. Maar zodra iemand een politieke post heeft kan hij niet meer als columnist werken voor een krant. Kwestie van zuiderlijke deontologie. Dus, gezien Vlaams-Nationalisten in de Franstalige pers een plaats kunnen vinden voor hun artikels, wanneer een chroniek van een FDF'er in de Vlaamse pers ? Tja. Dat wodt nog even wachten :-)
    • MUC
     mai 23, 15:29 Reply
     Marcel, Zijn er FDF'ers die Nederlands spreken / schrijven ?
    • Philippe
     mai 23, 18:21 Reply
     Gosuin, Van Eyken, Maigain, Clerfayt zijn perfect meertalig (vl inbegrepen)... En dan ?
    • MUC (fatigué)
     mai 24, 17:39 Reply
     Philippe, Maingain, "perfect veeltalig" ?????? Spijtig dat hij dat nooit laat merken, door altijd Frans te spreken. Of heeft U een Youtube-filmke met een begin van bewijs ? Hij antwoordt in ieder geval altijd in het Frans, als een journalist hem iets vraagt.
    • Philippe
     mai 25, 12:21 Reply
     MUC le curriculum d'Olivier Maingain stipule en 1981 : Licencié en droit (Université libre de Bruxelles) 1981 : Agrégé de l’enseignement moyen du degré supérieur (Université libre de Bruxelles) 1986 : Diplômé de l’Université d’Utrecht Je suppose qu'un diplôme ne s'achète pas sur internet à l'Université d'Utrecht comme dans certaines universités américaines et, si je ne m'abuse, on parle parfois aussi le néerlandais à Utrecht. En deux minutes... http://www.brusselnieuws.be/fr/video/tvbrussel/chabert-etait-un-artiste-politique http://www.dailymotion.com/video/xz7lvn_voedselbedelers-ronselen-strijders-voor-syrie_news http://www.dailymotion.com/video/xtuyvv_olivier-maingain-turtelboom-is-slechtste-minister_news
    • Franck Pastor
     mai 25, 19:57 Reply
     @MUC : j'ai entendu Maingain parler brièvement néerlandais à la VRT il y a quelques années suite à une élection (je ne sais plus laquelle). Et une petite « googlisation » m'a fait trouver ça : http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=HM2R7L74
    • Franck Pastor
     mai 25, 20:12 Reply
     Meer details over Maingain en zijn Nederlands in dit artikel: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=TN2OB0MG
    • Philippe
     mai 27, 14:27 Reply
     Franck Pastor ou Mensonges et manipulations... Une preuve de plus que dans une certaine presse en Flandre ils ont du mal à comprendre le sens même du mot journalisme ! Les limités gobant les mouches aussi... Pour info, Monsieur Maingain a été élu élu le Bourgmestre de Bruxelles le plus proche et le plus à l'écoute de la micro minorité flamande à Bruxelles... Pour rappel, la politique menée par la nva et ses sbires comme Geert Bourgeois. fait l'objet de condamnations de la part de toutes les Instances Internationales impliquées. Ceci dit, maintenant que des néo nazis font partie du Parlement Européen il y a de l'espoir pour les politiques basées sur la ségrégation, la discrimination et le racisme... Source: http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/1036102/2009/12/01/Olivier-Maingain-elu-meilleur-bourgmestre-de-Bruxelles.dhtml
  • uit 't zuiltje
   mai 25, 00:51 Reply
   "Christophe Deborsu est un journaliste à quatre. Chaque jeudi est une voix autoritaire en français adressée." vraiment très intéressant que ce type reste chez eux plutôt que chez nous
 13. MarcO.
  mai 22, 11:24 Reply
  Alhoewel je verwoede pogingen doet om het tegendeel te bewijzen, blijft er uit je bijdragen een moraliserend en superieur geurtje opstijgen. Heel je parabel stel je de Vlamingen als slachtoffer van de N-AW voor, om dan uiteindelijk snelsnel te zeggen dat het racisme wederzijds is. Waarom moet heel die parabel zich afspelen in de jaren dertig? Toch weer om te insinueren dat N-VA militanten en kiezers fascisten zijn of niet soms? Wat later heb je het over het Nederlands en moet je toch weer snel het discours over de dialecten en streektalen voeren. Wel Marcel, de Franstaligen hebben ook dialecten en streektalen. De Franstalige Belgen klinken ook anders dan de Fransen of Franstalige Canadezen. Het is net dit discours dat al te gemakkelijk door vele Franstaligen wordt aangegrepen om toch maar geen inspanning te moeten leveren om Nederlands te leren en al zeker niet als Brussel in de nabijheid ligt. Wanneer zal het Franstalig ministerie van onderwijs Nederlands verplichten als tweede taal vanaf het vijfde leerjaar ? Dat zou pas een wil tot samenleven laten zien. En kom niet af met je immersie-scholen (onderdompelings-scholen of taalbad-scholen is mooier Nederlands), of het relatieve gewicht van het Nederlands in de EU. Conclusie: misschien merken we inderdaad als Vlamingen niet genoeg op dat ons streven naar een beter en efficiënter bestuur (ook voor Wallonië) als bedreigend en beledigend overkomt, maar evengoed als ik de Franstalige politici bezig hoor in Controverse of MauP, valt me telkens het superieure en moraliserend discours op gecombineerd met de pretentie van het grote gelijk. Geen enkel inlevingsvermogen, veel blabla en zeer weinig boemboem. Ik heb de conclusie gemaakt dat we vroeg of laat zullen moeten scheiden. De kloof tussen de twee grote bevolkingsgroepen wordt almaar groter, zowel cultureel, politiek, qua maatschappijbeeld etc... Een onwerkbaar compromis a la Belge is geen oplossing. De laatste kans is wat mij betreft een confederalistische structuur gebaseerd op art.35 GW.
  • Marcel Sel
   mai 22, 18:58 Reply
   <blockquote>een moraliserend en superieur geurtje</blockquote> Echt niet, hoor. Il zet "de Vlaming" in de rol van "de Waal" en omgekeerd. Niets superieur, enkel mijn interpretatie van de feiten. <blockquote>Heel je parabel stel je de Vlamingen als slachtoffer van de N-AW voor</blockquote> Ja, want u heeft het zelf geschreven : een Waal (of een Franstalige) voelt zich een "slachtoffer" van de N-VA. <blockquote>om dan uiteindelijk snelsnel te zeggen dat het racisme wederzijds is</blockquote> Ik heb het niet "snelsnel" gezegd, ik heb het letterlijk geschreven omdat mijn artikel anders arrogant zou geweest zijn en mijn standpunt onjuist. <blockquote>Waarom moet heel die parabel zich afspelen in de jaren dertig? Toch weer om te insinueren dat N-VA militanten en kiezers fascisten zijn of niet soms? </blockquote> In de jaren dertig omdat Wallonië toen rijker was dan Vlaanderen ; om een beetje te provoceren, maar wel niet op de rug van de Vlamingen maar van de Walen (toen was er een zekere Degrelle in Wallonië…), en omdat de toon onmiddellijk iets dramatischer werd. N-VA militanten zijn identitair nationalisten en dat is wat mij betreft al ernstig genoeg. De enige fascistische partij in Vlaanderen die ik ken is het Vlaams Belang. N-VA kiezers, Vlaams Belang kiezers, PVDA kiezers hebben het recht om voor die partijen te stemmen omdat ze wettelijk zijn. Een kiezer, en dat heb ik al meerdere keren geschreven, is onschuldig op zich. Er bestaat wel een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle kiezers samen (die bestaat ook wanneer een partij te lang aan het stuur blijft bijvoorbeeld) maar een kiezer moet zich vrij voelen van voor de extreemste partijen te stemmen, indien die partijen geldige lijsten en wettelijke programma's voorstellen. Het bewijs dat zelfs een VB-kiezer niet per se fascist is : in de volgende verzekeringen kan hij/zij naar een totaal andere partij gaan, en bijvoorbeeld SP.a of Open VLD kiezen. Dus, neen, op de kiezers zelf heb ik geen kritiek. Ik heb zelfs een open brief gestuurd aan Philippe Geluck gestuurd omdat hij klaagde dat 40% van de Vlamingen "nationalisten" waren. Daar ben ik nog altijd niet mee eens. "Wat later heb je het over het Nederlands en moet je toch weer snel het discours over de dialecten en streektalen voeren. Wel Marcel, de Franstaligen hebben ook dialecten en streektalen." Ik ben een liefhebber van dialecten en streektalen. Van mij hoor je nooit de minste kritiek — eventueel een beetje humor, maar niets meer — over de toestand in Vlaanderen. Ik vind dat de dialecten in Vlaanderen een rijkdom is dat moet bewaard worden. Maar ik zat een paar weken geleden in Limburg en daar zongen ze in het Limburgs, en plaagden ze de Brusselaars en Flandriens die hun dialecten niet verstonden. Er bestaan culturEN in Vlaanderen, en hetzelfde geldt uiteraard voor Wallonië en zelfs voor Brussel : ik heb in Jette gewoond, in Elsene, in Vorst, en je kunt daar zeker culturele verschillen merken. Tussen Jette en oud-Ukkel is het echt een groot verschil. Zo ligt de mentaliteit in Franstalig Jette volgens mij veel dichter van de mentaliteit in Nederlandstalig Wemmel dan bij die van Ukkel. Mar tegelijkertijd zijn er karakters die vaak overkomen in héél Vlaanderen, anderen die vaak overkomen in Antwerpen, nog anderen die in heel België overkomen. Zo krijg je een map van culturEN, die zich kruisen en mengen, en niet één cultuur die je kunt beschrijven in Vlaanderen en één andere in Wallonië bijvoorbeeld. In Hasselt weten ze nog dat ze vroeger deel uitmaakten van het Principauté de Liège. Historisch heeft dat ook een invloed op de mentaliteit. De Brabantsch-nederlansche dominante cultuur in Brussel evenwel. "De Franstalige Belgen klinken ook anders dan de Fransen of Franstalige Canadezen." Ja maar uitgezonderd Canada, toch ver van hier, begrijpen alle Franstaligen elkaar onmiddellijk. Helaas zijn de meeste dialecten verdwenen, ook de Waalse dialecten (die integendeel niet onmiddellijk verstaanbaar zijn door ander Walen). Wat uniek is in Vlaanderen is dat de officiele taal de dialecten nog niet helemaal vermoord heeft. Dat moet u koesteren, want heel weinig "culturen" hebben nog zo'n schat aan locale talen. In Nederland is Limburgs een beveiligde taal. Dat zou in Vlaanderen ook moeten. <blockquote>Het is net dit discours dat al te gemakkelijk door vele Franstaligen wordt aangegrepen om toch maar geen inspanning te moeten leveren om Nederlands te leren</blockquote> Twee dingen : het is een ware probleem voor een Franstalige die Nederlands leert om daarbij ook nog de verschillende accenten en de heel vaak gebruikte tussentaal te begrijpen of erbij te leren. Dat is een feit. Op Twitter stuur ik regelmatig een "cours de néerlandais obligatoire" wanneer ik een interessante tekst lees. Op mijn blog schrijf ik ook af en toe in het Nederlands. Dus denken dat ik iets zou doen om Franstaligen aan te moedigen om GEEN Nederlands te leren is een beetje naast de kwestie. <blockquote> en al zeker niet als Brussel in de nabijheid ligt.</blockquote> Ik ben voorstaander van een tweetalige onderwijs in Brussel. Waarom zou dat dan zijn ? :-) <blockquote>Wanneer zal het Franstalig ministerie van onderwijs Nederlands verplichten als tweede taal vanaf het vijfde leerjaar ?</blockquote> Nederlands is verplicht vanaf het derde leerjaar voor alle Brusselaars. Buiten Brussel heeft men de keuze tussen Nederlands, Engels en Duits. Dicht bij de taalgrens kiest meer dan 9 Waal op 10 voor het Nederlands. Bij Luxemburg en Duitsland kiezen ze logisch voor Duits (dat ook een officiële taal is in België). In het zuiden gaan ze eerder naar Engels, omdat Vlaanderen vrij ver is en zij het Nederlands minder zullen gebruiken, of zelfs helemaal nooit. Maar de toestand is aan het veranderen : vandaag zijn er ongeveer 10% van de Walen die voor immersiescholen kiezen, bijna 1/5e van de Franstalige Brusselaars die naar de Vlaamse scholen gaan, en in de Ardennen wordt Nederlands steeds meer als eerste taak verkozen. Maar belangrijker : Engels kiezen heeft niets met een mank aan respect voor "de Vlamingen", het is meestal een economische keuze. <blockquote>Dat zou pas een wil tot samenleven laten zien.</blockquote> In Limburg heb ik kunnen vaststellen dat nog geen Vlaming op vier Frans kon spreken (uitgezonderd enkele zinnen). Ik heb daar geen probleem mee, hoe meer ik Nederlands kan spreken, hoe gelukkiger ik ben. Ik heb daar Belgen met elkaar in het Engels horen spreken. En de enige persoon die het heel erg vond dat sommige Franstaligen die daar waren geen Nederlands kon spreken, weet je wat ? Ze kon zelf enkel Vlaams met een sterke lokale accent… <blockquote>En kom niet af met je immersie-scholen (onderdompelings-scholen of taalbad-scholen is mooier Nederlands), of het relatieve gewicht van het Nederlands in de EU.</blockquote> Frans is ook relatief kleiner dan Duits in de EU. Dat jonge Vlamingen nu Engels leren voor dat ze aan Frans beginnen kan mij echt niet schelen hoor. <blockquote>Conclusie: misschien merken we inderdaad als Vlamingen niet genoeg op dat ons streven naar een beter en efficiënter bestuur (ook voor Wallonië) als bedreigend en beledigend overkomt</blockquote> Zied-et ? Uw bestuur beschouwt u sowieso als "natuurlijk" beter. Ja, dat komt beledigend over. <blockquote>maar evengoed als ik de Franstalige politici bezig hoor in Controverse of MauP, valt me telkens het superieure en moraliserend discours op gecombineerd met de pretentie van het grote gelijk.</blockquote> Dat begrijp ik heel goed : Franstalige politici hebben een cultuur van "ik weet wat moet gedaan worden" omdat het Franstalig publiek dat apprecieert. Dat is een verschil met de Vlaamse politieke cultuur inderdaad. <blockquote>Geen enkel inlevingsvermogen, veel blabla en zeer weinig boemboem.</blockquote> Toch niet vergeten dat Wallonië en Brussel veel minder budget hebben en de ene is veel groter dan Vlaanderen (moeilijkere onderhoud van wegen enz.), de andere kampt met een invloed van kansarme mensen. Politicus zijn in dergelijke streken is moeilijker dan in Vlaanderen waar er relatief veel meer geld is. De politieke discours is misschien niet van zeer hoog niveau aan de Franstalige kant, maar ik denk niet dat Vlaamse politici een veel betere voorbeeld zijn. <blockquote>Ik heb de conclusie gemaakt dat we vroeg of laat zullen moeten scheiden. De kloof tussen de twee grote bevolkingsgroepen wordt almaar groter, zowel cultureel, politiek, qua maatschappijbeeld etc… Een onwerkbaar compromis a la Belge is geen oplossing. De laatste kans is wat mij betreft een confederalistische structuur gebaseerd op art.35 GW.</blockquote> Dat is uw kijk. Ik zie dat de bevolking in de vier streken daar niet mee akkoord gaat. Misschien later.
   • thomas
    mai 22, 23:01 Reply
    Anders zetten we iets nieuws op het stembiljet: Naast zijn gewone keuze, mag iedere kiezer ook één partij van de andere taalgemeenschap aanduiden die hij ABSOLUUT NIET in de volgende regering wil zien. Die 2 ongewenste partijen mogen dan niet meedoen, ook al behaalden ze een meerderheid in hun eigen taalgroep. Bel de koning, vlug
  • Franck Pastor
   mai 22, 21:23 Reply
   En toch zijn die dialecten een echte plaag voor ons anderstaligen die Nederlands willen leren. Niet omdat ze bestaan maar omdat te veel Vlamingen hun dialect (vaak onbewust) gebruiken als ze met niet-Nederlandstaligen spreken. En dan maar klagen dat wij Franstaligen geen Nederlands kunnen of willen spreken… Waarom denkt U dat bij voorbeeld cursussen in West-Vlaams voor anderstaligen georganiseerd worden, zoals in Kortrijk? http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20131013_00788350
 14. uit 't zuiltje
  mai 23, 00:14 Reply
  @Marcel je trouve qu'inverser les revendications nationalistes NL avec des revendications FR plutôt fantasmées est juste ethno-"politicalmant correct"... tout dans ce pays dès qu'il s'agit d'NL ou d'FR n'est qu'asymétrie les flamands ont TOUJOURS été MAJORITAIRE oui ou merde le VIDANGEAGE ÉCONOMIQUE de la wallonie n'a rien à voir avec l'ÉGOÏSME DE NOUVEAU RICHE de flandre l'économique qu'elle blague, de laisser aller-mentaliteit FR, de victimisering van 't noorden, de alterificatiediscours.... merde parlons pas non plus de la haine de la langue FR on les enmerde, parlons leur en anglais "la seule langue qui compte", mais un anglais de très mauvais élève évalué par l'ocde... puisqu'ils ont des petites satisfactions faciles ces crétins de flamingants qui n'arriveront jamais à rien
  • uit 't zuiltje
   mai 23, 00:23 Reply
   zut j'ai pas su placer leur zelfprofilering de hardwerkende vlaming tellement ça m'éclate de rire...
  • thomas
   mai 24, 02:04 Reply
   Qu'est-ce qui est votre problème avec les nouveaux riches, 'Uiltje? Un pauvre n'est pas digne de devenir riche? Je ne suis pas riche, mais je n'ai aucune jalousie envers les riches. Bizarre, hein? J'aspire à un pays dans lequel mes enfants pourraient avoir le rêve de devenir riche un jour. Et excusez-moi d'avoir cité les statistiques de cette affreuse OCDE.
   • uit 't zuiltje
    mai 25, 00:37 Reply
    no problemo thomas le symbolisch kapitaal suffit mon cher pas riche concilier une gemeenschapspartij avec une ultra neoliberale partij n'est possible que dans cette vlandre totalement idéologiquement idioot
 15. Philippe
  mai 24, 14:22 Reply
  Voici une finlandaise qui a reçu des conseils de quelques flamands linguistiquement prétentieux ... http://www.lacapitale.be/1013591/article/2014-05-24/une-politicienne-candidate-aux-europeennes-ridiculisee-en-direct-par-une-journal Bon amusement ;-)

Leave a Reply

Attention, les commentaires n'apparaîtront qu'après modération.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.