Nederlands

Nederlands 28 Comments

De Magritte’s en Milquet… Bart Eeckhout, mogen de Franstaligen nog bestaan ?

De Vlamingen bestaan. Als concept. Als « volk ». Met mythes, kleuren, een vlag, termen als confederalisme, de taal is gans het volk, al dan niet omstreden helden. Vlaanderen communiceert en reageert

Nederlands 0 Comments

Just is Just(itie)

De kassa is leeg. De toestand is catastrofaal. Tolken worden niet meer betaald. De veiligheid van onze gerechtshoven wordt niet meer verzekerd. Ons gerecht werkt langzamer dan ooit. Wanneer je zo’n

Nederlands 2 Comments

Breaking : Marcel Sel 4de op lijst N-VA in Brussel !

«Geef tô nâ, ge zaeit ne Vlôming, man !» zei hij plots. Ja, Bart De Wever in persoon ! Wij zaten samen met Jan Jambon in een gemütliche Brusselse restaurant

Belgique 0 Comments

Koninklijke familie is ook francophobe…

Nota : dit stuk is door een Franstalige geschreven (ik, dus). Het zit uiteraard vol fouten. In Doorbraak schrijft Thierry Debels dat er te veel taalfouten staan in de Nederlandse versie van het webstek van de Monarchie. Hij